• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
  • slide10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سر خط خبرها: 
آخرين مطالب

انتصاب دکتر علی مظفری به سمت مدیرکل بازرسی کار و پیام تبریک کانون سراسری

یکشنبه ,۱ مرداد , ۱۳۹۶
278 بازدید

 

دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی حکمی دکتر علی مظفری را به سمت مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

در بخش هایی از این حکم آماده است؛ نیل به ایمنی شغلی مطلوب، با توجه به گستره و تکثر حوادث ناشی از کار در جامعه امروز ما، ضمن تغییر در نگرش ها، مستلزم دگرگونی های اساسی در خط مشی ها، سیاست ها و برنامه هاست و بدون تردید فهم ما، برنامه و سیاست های ما از نظام سه جانبه گرایی در شرایط جاری، فهمی یک بعدی و سیاستی ناقص و برنامه ای فاقد دورنمای روشن می باشد. بنابراین تقلیل سه جانبه گرایی به یکی از اضلاع آن خطای فاحشی است که تاکنون اتفاق افتاده و معتقدم در موضوع بازرسی کار بیش از پیش نیازمند عزم جدی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های اصل سه جانبه گرایی می باشیم.

اینجانب نظر به حضور موثر شما در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت متبوع و تعامل سازنده با بنگاه های تولیدی، مراکز فکری و دانشگاهی کشور حسب پیشنهاد معاون روابط کار و به موجب این حکم جنابعالی را به سمت “مدیر کل بازرسی کار” منصوب می نمایم، انتظار دارم با اولویت موارد مطروح در این حکم اقدامات بایسته ای بعمل آورید.

شایان ذکر است مظفری پیش از این مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را عهده دار بوده است.