• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
  • slide10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سر خط خبرها: 
آخرين مطالب

اردوی یک روزه علمی تفریحی دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست کشور

پنج شنبه ,۱۶ مهر , ۱۳۹۴
566 بازدید

IMG_01788

 

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته انجمن اردوی یک روزه علمی تفریحی دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست کشور با حضور مهندس هاشمی معاون محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان و مهندس کاظمی رئیس بازرسی کار استان و بازرسان کار ، اعضای هیئت مدیره انجمن ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار در مورخ ۹۴/۷/۱۴ برگزار گردید. لازم به توضیح است که شرکت کنندگان در این اردو از غرفه کانون انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت کار استان تهران و سایر غرفه ها ، نمایشگاه نانو که بیش از ۱۹ کشور در آن حضور داشتند ، بازدید بعمل آمد. در ضمن اعضای انجمن نیز در این نمایشگاه با مهندس اصابتی رئیس بازرسی کار کشور دیدار نمودند.