• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
  • slide10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سر خط خبرها: 
آخرين مطالب

دوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

دوشنبه ,۹ مهر , ۱۳۹۷
122 بازدید

 

محل برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری: خیابان مهدیه، خیابان شهید بهنامجو، جنب استخر شهدا، سالن آکادمی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری